אישור הגשת שאלון למועמד/ת

בכדי להשלים את הגשת השאלון יש לאשר את ההצהרה על ידי הזנת הפרטים בחלק הצהוב בהמשך הדף

  • הריני מצהיר/ה בזה כי מלאתי את השאלון למועמד במלואו וכי הפרטים שרשמתי בו נכונים ושלמים ולא השמטתי ביודעין שום פרט העלול להשפיע על שיקולכם לגבי קבלתי לעבודה ומתחייב/ת להודיע
    מיד על כל שינוי שיחול בהם.
  • לאחר הגשת השאלון ואישור התצהיר באמצעות הזנת פרטיך האישיים מטה, יישלח אליך דוא”ל עם ההנחיות לרישום ולהשתתפות בסדנת מיון שלב א’. במידה ולא קיבלת את הדוא”ל יש לבצע חיפוש בתיבת הדוא”ל שלך לדוא”ל שנשלח מהכתובת office@psifas.co.il.
  • אנא שימו לב למלא את הפרטים הרלוונטיים בטופס עם הרקע הצהוב.

לאישור נכונות הפרטים ובכדי להמשיך בתהליך: