אל העתיד ומעבר

יישום פדגוגיה מוטת עתיד בכיתה שלכם

להתאים את הלמידה בהווה למציאות העתידית המשתנה ולהפוך את הלמידה לרלוונטית ללומד עכשיו, אל העתיד ומעבר

גם אצלכם זה קורה?

הכפר הגלובאלי הפך לעיר - איך מתאימים את ההוראה בכיתה בהתאם?

התלמידים לומדים כל היום במספר רב של מסגרות - איך הלימודים בכיתה משתלבים ומובילים את תהליך הלמידה?

המציאות משתנה באופן תדיר ומהיר - איך אפשר להתאים את ההוראה בכיתה בהתאם?

חסרים לך כלים להכנת התלמידים לעתיד?

אנחנו מציעים לבית הספר שלך,

מפגשים איכותיים ומיוחדים

המתמקדים בתרגום יישומי של עקרונות הפדגוגיה מוטת העתיד להשבחת ההוראה הדיסציפלינרית וניהול הכיתה אל העתיד ומעבר

young-man-in-middle-of-solar-system-pointing-to-a-planet- אל העתיד ומעבר

במהלך המפגשים נתמקד בנושאים הבאים:

 • מהי פדגוגיה מוטת עתיד?
  הכרות עם מודל STEEP להבנת “העתידים האפשריים” וזיהוי מגמות עתידיות תוך שקלול התמורות המתחוללות בעולם בהתייחס לתחומי החברה (Social), טכנולוגיה (Technology), כלכלה (Economy), אקולוגיה (Ecology) ופוליטיקה (Politics).

 • עקרון הפרסונליות
  התאמה אישית של כל היבטי הפדגוגיה לתלמיד בהתחשב ביכולותיו, בצרכיו וברצונותיו. במהלך המפגש נלמד כיצד ליישם את העקרון במערכת החינוך ככלל ובכיתה בפרט.

 • עקרון פיתוח השיתופיות
  תהליך בו שניים או יותר פועלים יחד כדי להשיג יעד משותף. במהלך המפגש נלמד כיצד ליישם את העקרון במערכת החינוך ככלל ובכיתה בפרט.

 • עקרון האי פורמליות
  שילוב תכנים אי פורמליים בתכנית הלימודים. במהלך המפגש נלמד להכיר את סביבות הלמידה האי פורמליות וכיצד לזהות סביבות אי פורמליות ללמידה בכיתה.

 • עקרון הגלוקליות
  גיבוש יכולות גלובליות ולוקלית אצל הלומד. במהלך המפגש נלמד מהן הכלים להוראה המשלבת גלובלי ולוקלי וכיצד אפשר לבצע שיתופי פעולה רב תרבותיים.

 • עקרון התמורתיות
  הגברת יכולת הלומד להסתגל למציאות מורכבת ומשתנה. במהלך המפגש נעסוק בפיתוח חשיבה יצירתית וכיצד להכין תכניות עבודה המתייחסות לעתיד.

 • עקרון התכלול
  פיתוח זהות עצמית המשמשת עוגן במציאות משתנה. במהלך המפגש נלמד מהם תכנים מקדמי זהות אישית ופיתוח חוסן מנטלי וכיצד לבצע למידה רפלקטיבית.

 • מרחבי למידה אל העתיד ומעבר
  פיתוח מרחבי למידה כיתתיים ובית ספרים בהלימה לפדגוגיה מוטת עתיד.

 • יוזמה חינוכית אל העתיד ומעבר
  הצגת יוזמות חינוכיות לפיתוח עקרונות הפדגוגיה מוטת העתיד בבית הספר.

 • יוזמה חינוכית אל העתיד ומעבר
  המשך הצגת היוזמות החינוכיות וסיכום.

 • בבתי ספר בהם ישנם מורים השייכים להסתדרות המורים ניתן לבחור שלושה מהמפגשים הנ”ל או להתבסס על ההצעה שלנו המופיעה מטה והכל במימון מלא של עמותת המורים.

happy-young-family-sitting-together-and-looking-away - אל העתיד ומעבר

במהלך המפגשים נקנה מגוון רחב של כלים מעשיים ליישום פדגוגיה מוטת עתיד והכל במימון מלא של משרד החינוך דרך מרכז הפסג”ה ומנהלת ההשתלמויות!

שימו לב

 • תהליך הפיתוח המקצועי מיועד להזמנה ע”י בית הספר לחדר המורים ולא למורים בודדים.

 • התהליך מוכר לגמול וכולל כתיבת עבודה וקבלת ציון.

 • ניתן להעביר את תהליך הפיתוח המקצועי (או חלק ממנו) גם במסגרת “גמישות פדגוגית”.

 • בבתי ספר בהם ישנם מורים השייכים להסתדרות המורים ניתן להעביר שלושה מפגשים מתוך תהליך הפיתוח המקצועי במימון מלא של עמותת המורים (מותנה באישור הזכאות ע”י עמותת המורים).

אנחנו מומחים באסטרטגיות הוראה ומיומנויות למידה ומנחים מאות השתלמויות מורים ומנהלים בעשרות מרכזי פסג``ה, מתי``א, רשתות חינוך, פיקוח ובתי ספר ברחבי הארץ.

צרו איתנו קשר ונשמח להעביר אצלכם בבית הספר את המפגשים

*ההרשמה מצרפת אתכם גם לרשימות התפוצה שלנו דרכן אנחנו שולחים מדי פעם טיפים מקצועיים ומידע נוסף על הפעילויות שלנו. ניתן להסיר את ההרשמה בכל עת.