אל העתיד ומעבר

יישום פדגוגיה מוטת עתיד בכיתה שלכם

להתאים את הלמידה בהווה למציאות העתידית המשתנה ולהפוך את הלמידה לרלוונטית ללומד עכשיו, אל העתיד ומעבר

גם אצלכם זה קורה?

הכפר הגלובאלי הפך לעיר - איך מתאימים את ההוראה בכיתה בהתאם?

התלמידים לומדים כל היום במספר רב של מסגרות - איך הלימודים בכיתה משתלבים ומובילים את תהליך הלמידה?

המציאות משתנה באופן תדיר ומהיר - איך אפשר להתאים את ההוראה בכיתה בהתאם?

חסרים לך כלים להכנת התלמידים לעתיד?

אנחנו מציעים לבית הספר שלך,

מפגשים איכותיים ומיוחדים

המתמקדים בתרגום יישומי של עקרונות הפדגוגיה מוטת העתיד להשבחת ההוראה הדיסציפלינרית וניהול הכיתה אל העתיד ומעבר

young-man-in-middle-of-solar-system-pointing-to-a-planet- אל העתיד ומעבר

במהלך המפגשים נתמקד בנושאים הבאים:

 • מהי פדגוגיה מוטת עתיד?
  הכרות עם ששת עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד בבית הספר בכלל ובכיתה בפרט – פרסונליות, שיתופיות, אי- פורמליות, גלוקאליות, תמורתיות ותכלול.

 • פרסונליות
  איך מפתחים פרסונליות בקרב תלמידים? כלים לאבחון מאפייני למידה אישיים ע"י התלמידים.

 • פיתוח שיתופיות
  הכרות עם אסטרטגיות הוראה המטפחות לומד בעל הכוונה עצמית ומקדמות שיתופיות.

 • אי פורמליות
  שימוש בפרקטיקות למידה עתידניות – כיתה הפוכה, למידת חקר, STEAM, למידה משחקית ועוד.

 • גלוקליות
  רכישת כלים להוראה תוך חשיפת התלמידים לאתגרים בין תרבותיים, גיאוגרפיים, מקומיים לעומת עולמים.

 • תמורתיות
  הקניית כלים להסתגלות ולפעולה באופן מיטבי למציאות מורכבת ומשתנה של המורה והתלמיד.

 • תכלול
  כלים לגיבוש משמעות אישית, תפישת עולם, עמדות ודיעות פנימיות המסייעות לבחינה ביקורתית.

 • תיאוריית ההכוונה העצמית
  הכרות עם מודל המקדם מוטיבציה וייעוד אישי.

 • כלים להערכה עתידנית
  דרכים להערכת תהליכי הוראה ולמידה של פדגוגיה מוטת עתיד.

 • תהליכי שינוי עתידניים
  הובלת שינוי ויוזמות כאבן דרך ליישום פדגוגיה מוטת עתיד.

happy-young-family-sitting-together-and-looking-away - אל העתיד ומעבר

במהלך המפגשים נקנה מגוון רחב של כלים מעשיים ליישום פדגוגיה מוטת עתיד והכל במימון מלא של משרד החינוך דרך מרכז הפסג"ה ומנהלת ההשתלמויות!

שימו לב

 • תהליך הפיתוח המקצועי מיועד להזמנה ע"י בית הספר לחדר המורים ולא למורים בודדים.

 • התהליך מוכר לגמול וכולל כתיבת עבודה וקבלת ציון.

 • ניתן להעביר את תהליך הפיתוח המקצועי (או חלק ממנו) גם במסגרת "גמישות פדגוגית".

 • בבתי ספר בהם ישנם מורים השייכים להסתדרות המורים ניתן להעביר שלושה מפגשים מתוך תהליך הפיתוח המקצועי במימון מלא של עמותת המורים (מותנה באישור הזכאות ע"י עמותת המורים).

אנחנו מומחים באסטרטגיות הוראה ומיומנויות למידה ומנחים מאות השתלמויות מורים ומנהלים בעשרות מרכזי פסג``ה, מתי``א, רשתות חינוך, פיקוח ובתי ספר ברחבי הארץ.

צרו איתנו קשר ונשמח להעביר אצלכם בבית הספר את המפגשים

*ההרשמה מצרפת אתכם גם לרשימות התפוצה שלנו דרכן אנחנו שולחים מדי פעם טיפים מקצועיים ומידע נוסף על הפעילויות שלנו. ניתן להסיר את ההרשמה בכל עת.