אל העתיד ומעבר

יישום פדגוגיה מוטת עתיד בכיתה ההיברידית שלכם

להתאים את הלמידה בהווה למציאות העתידית המשתנה ולהפוך את הלמידה לרלוונטית ללומד עכשיו, אל העתיד ומעבר

גם אצלכם זה קורה?

הכפר הגלובאלי הפך לעיר - איך מתאימים את ההוראה בכיתה בהתאם?

לא יודעים איך להתאים את דרכי ההוראה לחוזקות, סגנונות הלמידה והתפקודים של כל תלמיד?

המציאות משתנה באופן תדיר ומהיר - איך אפשר להתאים את ההוראה בכיתה בהתאם?

חסרים לך כלים להכנת התלמידים לעתיד?

אנחנו מציעים לבית הספר שלך,

מפגשים איכותיים ומיוחדים

המתמקדים בתרגום יישומי של עקרונות הפדגוגיה מוטת העתיד להשבחת ההוראה הדיסציפלינרית וניהול הכיתה אל העתיד ומעבר

young-man-in-middle-of-solar-system-pointing-to-a-planet- אל העתיד ומעבר

במהלך המפגשים נתמקד בנושאים הבאים:

 • אל העתיד ומעבר (מפגש משולב):
  הכרות עם פדגוגיה מוטת עתיד וזיהוי מגמות עתידיות תוך שקלול התמורות המתחוללות בעולם באמצעות מודל STEEP

 • שיתופיות אל העתיד ומעבר (מפגש סינכרוני):
  חשיפה לעקרון השיתופיות ולדרכים יצירתיות וכלים מעשיים להטמעה ויישום בלמידה היברידית

 • פרסונאלית אל העתיד ומעבר (מפגש אסינכרוני):
  התאמה אישית של כל היבטי הפדגוגיה לתלמיד בהתאם ליכולותיו תפקודו וסגנונו

 • תכלול אל העתיד ומעבר (מפגש אסינכרוני):
  יצירת משמעות אישית, תחושת תכלית וגיבוש עצמי שלם בהתבסס לאבחון צרכים וחוזקות של התלמידים בכיתה ההיברידית

 • קוביות או לא להיות – אל העתיד ומעבר (מפגש סינכרוני):
  שילוב משחקי חשיבה בלמידה מרחוק

 • תמורתיות אל העתיד ומעבר (מפגש משולב):
  פיתוח דרכי הוראה המזמנות התמודדויות עם שינויים וחוסר ודאות במטרה לאפשר הסתגלות למציאות משתנה ובלתי צפויה

 • גלוקליות אל העתיד ומעבר (מפגש אסינכרוני):
  כלים להוראה המשלבת גלובלי ולוקלי וזיהוי הזדמנויות לשיתופי פעולה רב תרבותיים

 • אי-פורמליות אל העתיד ומעבר (מפגש סינכרוני):
  שילוב תכנים אי פורמליים בתכנית הלימודים תוך ניצול הזדמנויות ומרחבים חדשים לקידום הלמידה

 • פיתוח חשיבה אל העתיד ומעבר (מפגש סינכרוני):
  פיתוח חשיבה מסדר גבוה ושימוש בה בלמידה היברידית

 • למידה מרחוק אל העתיד ומעבר (מפגש אסינכרוני):
  שימוש בכלים מקוונים ללמידה היברידית אל העתיד ומעבר

 • בבתי ספר בהם ישנם מורים השייכים להסתדרות המורים ניתן לבחור שלושה מהמפגשים הנ”ל או להתבסס על ההצעה שלנו המופיעה מטה והכל במימון מלא של עמותת המורים.

happy-young-family-sitting-together-and-looking-away - אל העתיד ומעבר

במהלך המפגשים נקנה מגוון רחב של כלים מעשיים ליישום פדגוגיה מוטת עתיד והכל במימון מלא של משרד החינוך דרך מרכז הפסג”ה ומנהלת ההשתלמויות!

שימו לב

 • המפגשים מועברים בצורה מקוונת מלאה תוך שילוב מפגשים סינכרוניים ואסינכרוניים.

 • תהליך הפיתוח המקצועי מיועד להזמנה ע”י בית הספר לחדר המורים ולא למורים בודדים.

 • התהליך מוכר לגמול וכולל כתיבת עבודה וקבלת ציון.

 • ניתן להעביר את תהליך הפיתוח המקצועי (או חלק ממנו) גם במסגרת “גמישות פדגוגית”.

 • בבתי ספר בהם ישנם מורים השייכים להסתדרות המורים ניתן להעביר שלושה מפגשים מתוך תהליך הפיתוח המקצועי במימון מלא של עמותת המורים (מותנה באישור הזכאות ע”י עמותת המורים).

אנחנו מומחים באסטרטגיות הוראה ומיומנויות למידה ומנחים מאות השתלמויות מורים ומנהלים בעשרות מרכזי פסג``ה, מתי``א, רשתות חינוך, פיקוח ובתי ספר ברחבי הארץ.

צרו איתנו קשר ונשמח להעביר אצלכם בבית הספר את המפגשים

  *ההרשמה מצרפת אתכם גם לרשימות התפוצה שלנו דרכן אנחנו שולחים מדי פעם טיפים מקצועיים ומידע נוסף על הפעילויות שלנו. ניתן להסיר את ההרשמה בכל עת.