אל העתיד ומעבר

יישום פדגוגיה מוטת עתיד בכיתה ההיברידית שלכם. להתאים את הלמידה בהווה למציאות העתידית המשתנה ולהפוך את הלמידה לרלוונטית ללומד עכשיו ובעתיד.