הכלה והשתלבות

הכלה והשתלבות של תלמידי החינוך המיוחד בכל כיתה והקניית כלים חברתיים, רגשיים ולימודיים.