הנאה היברידית

לשלב באופן מיטבי תהליכי למידה והוראה בכיתה ומרחוק ולהנות מהלמידה