חינוך אל הלב

לזהות את ההיבטים הרגשיים בכיתה וליצור תחושת מסוגלות, קרבה ואכפתיות.