יוצאים מן הכלל

לתת מענה לכל תלמיד בהתאם ליכולותיו, כישוריו וצרכיו, כחלק מהכיתה כולה.