השתלמויות מנהלים

השתלמויות מנהלים

זה לא סוד שמנהלי בתי ספר עובדים קשה… מצד אחד צריך לנהל את בית הספר מהבחינה הפדגוגית-חינוכית, בהתאמה לסטנדרטים והדרישות של משרד החינוך ובהתאם למורים העומדים לרשותו ולצרכים של התלמידים הלומדים בבית הספר, מן הצד השני צריך לעמוד בתקציב, לתת שירות להורים ולקהילה, לתת מענה לשינויים טכנולוגיים ומדדים משתנים וכו’. איך עושים את זה? איך מאפשרים למידה קראו עוד …

ליווי תהליך הטמעת “גמישות פדגוגית” בבית הספר

מהי גמישות פדגוגית? גמישות פדגוגית היא מתודת הפעלה של התפתחות מקצועית בית ספרית. היא איננה התוכן או המיומנויות שמבקש בית הספר לפתח בקרב מוריו אלא הדרך להשיג את המטרות והצרכים ששם בית הספר לפניו. ניתן להשתמש במתודת הגמישות הפדגוגית לכל נושא שבית הספר מבקש לפתח ולקדם. הגמישות הפדגוגית מאפשרת תהליך התפתחות מקצועית פרטני לכל מורה, תוך קראו עוד …

השתלמות מנהלים בלמידה משמעותית בדגש על הערכה חלופית

קידום למידה משמעותית של לומדים במערכת החינוך מחייב גם הרחבה של תהליכי הערכת הלומדים.  לרוב, הערכת לומדים בבית הספר נתפסת כמהלך שמתרחש בתום ההוראה שעיקר תפקידו לסכם את ההערכה כלפי התלמיד. גם השימוש בהערכה מעצבת, שמטרתה לספק מידע מפורט לשם שיפור, נעשה בדרך כלל בנקודות זמן נתונות על-ידי המורה. מאפיין בולט במיוחד הן של הערכה מסכמת והן של הערכה מעצבת הוא אי שיתוף קראו עוד …

השתלמות מנהלים בלמידה משמעותית בדגש על פיתוח מוטיבציה

“אם רק הייתה לך מוטיבציה” “הוא מוכשר אבל אין לו מוטיבציה” אז קדימה, בואו נפתח מוטיבציה לתלמידים שלנו! רגע…  מוטיבציה היא מושג כללי ותאורטי מידי… הקושי בו נתקלים מנהלים וצוותי בתי ספר בפיתוח מוטיבציה של תלמידים (ולעתים גם של מורים) הוא קושי מהותי וחלקו טמון בכך שבדרך כלל המונח מוטיבציה נשאר ברמה התאורטית, העמומה, האקדמית, שלא מוצאת קראו עוד …

השתלמות מנהלים בלמידה משמעותית בדגש על אסטרטגיות הוראה ומיומנויות למידה

המאה ה-21 הביאה עמה שינויים משמעותיים במיומנויות הנדרשות מהתלמידים. אנו נדרשנו בעבר לחפש חומר באנציקלופדיות, והתלמידים שלנו נדרשים בעיקר לסנן מידע, כי הכול כבר נמצא באינטרנט. כשאנחנו היינו ילדים, הייתה הערכה לבעלות על ידע, אבל כיום די אם התלמיד יֵדע לאתר ידע בזמן אמת, להיות מסוגל למצוא את מה שהוא צריך. המורה של המאה ה- קראו עוד …

השתלמות מנהלים בנושא דיאלוג בין בית ספר לקהילה ובין מורים להורים.

אין ספק שבשנים האחרונות חלו שינויים מהותיים בדיאלוג בין ההורים לבית הספר ובכלל זה תפיסה שונה משמעותית של ההורים את תפקיד בית הספר, ואת תפקידם שלהם בדיאלוג שבין בית הספר לבינם. התקשורת, אתרי בתי הספר והאינטרנט בכללו מאפשרים להורים נגישות גבוהה לחומר הלימודי כולו כולל ציוני המיצ”ב וכמעט כל מידע אחר שהם מבקשים לדעת ומכאן מעורבות הורית קראו עוד …

השתלמות מנהלים בנושא הוראה ממוקדת בפרט ובשעה הפרטנית

למידה ממוקדת פרט במסגרת “אופק חדש” ולמידה בשעה פרטנית במסגרת “עוז לתמורה” מאפשרת ללומד להיות פעיל יותר, לפתח מודעות חברתית טובה יותר, לקחת אחריות רבה יותר על לימודיו ולקבל במה אישית ממוקדת שמוכוונת לצרכיו והיכולות שלו. המעבר מהוראה פרונטלית מסורתית להוראה ממוקדת פרט מאפשר התבוננות בעקרונות הפדגוגיים ובאופן בו מאורגנים תהליכי ההוראה והלמידה בבית הספר, בדגש קראו עוד …

השתלמות מנהלים בנושא הרחבת יכולת ההכלה וקידום התלמידים במוסדות החינוך – הכלה פדגוגית.

בבתי ספר בכל הארץ משקיעים מאמצים רבים בפעולות שילוב והכלה של לומדים מתקשים כך שיוכלו להמשיך וללמוד במסגרת החינוך הרגילה ולא להפנותם למסגרות של חינוך מיוחד. מנהלי בית הספר מובילים את המאמצים ומשקיעים בפיתוח סגל המורים והכשרה שלהם תוך שיח ותכניות הערכה מותאמות ומוכוונות להכלת תלמידים מתקשים. איך עושים את זה? איך המנהל יכול לבנות סביבה חינוכית קראו עוד …

"אינך יכול להגיע ליצירת אופי בדרך של חלום, עליך לחשל את אופייך על הסדן" זיגמונד פרוייד

"מי שמאכילים אותו בכפית אינו לומד דבר אלא את צורת הכפית" א.מ.פורסטר