פעילות בתכנית תלפיות של צה”ל

שנה שלישית שלנו בתכנית – איזה כיף!

"מי שמאכילים אותו בכפית אינו לומד דבר אלא את צורת הכפית" א.מ.פורסטר