סדנאות מיומנויות למידה לחניכי השנה הראשונה בתכנית פסגות של צה”ל

סדנאות מיומנויות למידה לחניכי השנה הראשונה בתכנית פסגות של צה”ל

"מי שמאכילים אותו בכפית אינו לומד דבר אלא את צורת הכפית" א.מ.פורסטר