לאחרונה העברנו מפגשים בנושא מיומנויות למידה לסטודנטים בבית הספר לאחיות וולפסון.

לאחרונה העברנו מפגשים בנושא מיומנויות למידה לסטודנטים בבית הספר לאחיות וולפסון.

"מי שמאכילים אותו בכפית אינו לומד דבר אלא את צורת הכפית" א.מ.פורסטר