פתיחת פניה חדשה

אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:

  - משרד

הסבר חשבוניות, חיובים ותשלום חשבונות

  - שירה לוין

תהליכי פיתוח מקצועי למורים, מנהלים ומרכזי פסג

  - טל אופיר

תהליכי פיתוח מקצועי למורים, מנהלים ומרכזי פסג"ה

  - ג'ני דביר

פרויקט אתגרים לפיתוח מנהיגות ביניים בבתי הספר במגזר הערבי והדרוזי

 - יעל גילת

מיומנויות למידה, מוטיבציה וחשיבה יצירתית ללומדים