חדשות

לאחרונה סיימנו תהליך פיתוח מקצועי בנושא המנכ"ל של הכיתה – מיומנויות ניהול כיתה לצוות המורים בבית הספר תמר ע"ש יואב גבעתי

לאחרונה סיימנו תהליך פיתוח מקצועי בנושא המנכ"ל של הכיתה – מיומנויות ניהול כיתה לצוות המורים בבית הספר תמר ע"ש יואב גבעתי. במהלך ההשתלמות שמו דגש מיוחד על גיוון דרכי ההוראה

לאחרונה העברנו סדרת מפגשים בנושא כל הכיתה במה – מיומנויות דיבור בציבור לצוות המורים בית הספר מפתן חזון בכפר מע'אר

לאחרונה העברנו סדרת מפגשים בנושא כל הכיתה במה – מיומנויות דיבור בציבור לצוות המורים בית הספר מפתן חזון בכפר מע'אר. במהלך המפגשים שמנו דגש מיוחד על מגוון הפעלות וכלים לשילוב מיומנויות דיבור

לאחרונה העברנו תהליך התפתחות מקצועית בנושא גמישות פדגוגית והוראה דיפרנציאלית לצוות המורים בבית הספר נווה שלום לוד

לאחרונה העברנו תהליך התפתחות מקצועית בנושא גמישות פדגוגית והוראה דיפרנציאלית לצוות המורים בבית הספר היסודי נווה שלום בלוד. במהלך ההשתלמות עסקנו במודל המוטיבציוני ובדרכים לאתר את הגורמים המוטיבציונים של התלמידים והמורים,

לאחרונה העברנו תהליך פיתוח מקצועי בנושא למידה והוראה מבוססת פרויקטים (PBL) לצוות המורים בבית הספר יסודי א' משהד בנצרת

לאחרונה העברנו תהליך פיתוח מקצועי בנושא למידה והוראה מבוססת פרויקטים (PBL) לצוות המורים בבית הספר יסודי א' משהד בנצרת. במהלך ההשתלמות שילבנו חוויה ופרקטיקה, המורים גילו מוטיבציה גבוהה לבצע פרויקטים

לאחרונה העברנו תהליך פיתוח מקצועי בנושא "קוביות או לא להיות – שילוב משחקים בהוראה" למורים בבית הספר אור תורה בתל מונד

לאחרונה העברנו תהליך פיתוח מקצועי בנושא קוביות או לא להיות – שילוב משחקים בהוראה למורים בבית הספר אור תורה בתל מונד. במהלך ההשתלמות שילבנו משחקים חינוכיים בתחום הדעת ובתחומים החברתיים, הערכיים

לאחרונה העברנו תהליך התפתחות מקצועי בנושא הוראה-למידה-הערכה לקידום תפקודי לומד וחינוך אל הלב – פסיכופדגוגיה לצוות המורים בבית הספר יסודי ב' יאנוח

לאחרונה העברנו תהליך התפתחות מקצועי בנושא הוראה-למידה-הערכה לקידום תפקודי לומד וחינוך אל הלב – פסיכופדגוגיה לצוות המורים בבית הספר יסודי ב' יאנוח. במהלך ההשתלמות עסקנו במשמעות של תפקודי הלומד תוך שימת דגש פסיכופדגוגי
כל החדשות