חדשות

לאחרונה העברנו סדרת מפגשים בנושא המנכ"ל של הכיתה – אומנות ניהול כיתה למורים בבית הספר חט"ב ג' בטירה

לאחרונה העברנו סדרת מפגשים בנושא  המנכ"ל של הכיתה – אומנות ניהול כיתה למורים בבית הספר חט"ב ג' בטירה. במהלך המפגשים עסקנו במוטיבציה, אסטרטגיות למידה ושילוב משחקים בהוראה ולמידה. בסיום הפעילות קיבלנו מכתב

לאחרונה סיימנו תהליך התפתחות מקצועי בנושא הערכה חלופית למורות באולפנת צביה בשדות נגב

לאחרונה סיימנו תהליך התפתחות מקצועי בנושא הערכה חלופית למורות באולפנת צביה בשדות נגב. במהלך ההשתלמות עסקנו ביתרונות ההערכה החלופית, התנסינו במגוון כלים לביצוע הערכה חלופית, הכרנו את מאפייני השיעור המשלב הערכה חלופית ועוד.

לאחרונה סיימנו תהליך פיתוח מקצועי בנושא פיתוח אסטרטגיות הוראה ולמידה משמעותית למורים בבית הספר ממ"ד יסודי עוזיאל בבני ברק

לאחרונה סיימנו תהליך פיתוח מקצועי בנושא פיתוח אסטרטגיות הוראה ולמידה משמעותית למורים בבית הספר ממ"ד יסודי עוזיאל בבני ברק. במהלך ההשתלמות למדנו כלים יישומיים, שיסייעו למורים המשתתפים, לפתח מערכי שיעור מיטיבים דרך ראי מיומנויות

לאחרונה סיימנו תהליך פיתוח מקצועי בנושא הערכה חלופית למורים בבית הספר חט"ב דיר חנא

לאחרונה סיימנו תהליך פיתוח מקצועי בנושא הערכה חלופית למורים בבית הספר חט"ב דיר חנא במהלך ההשתלמות עסקנו ביתרונות ההערכה החלופית והתמקדנו בכלים המוצעים בחלופות בהערכה והמשימה הווירטואלית התמקדה במערך שיעור המבוסס על אחד

לאחרונה סיימנו תהליך פיתוח מקצועי בנושא אסטרטגיות הוראה מתקדמות למורים בבית הספר יסודי א אלאמל בירכא

לאחרונה סיימנו תהליך פיתוח מקצועי בנושא אסטרטגיות הוראה מתקדמות למורים בבית הספר יסודי א אלאמל בירכא.   זאת השנה השנייה בה אנחנו מקיימים השתלמות בבית הספר ולכן יכולנו להעמיק ולהרחיב את הנושאים שנלמדו

לאחרונה העברנו תהליך פיתוח מקצועי בנושא בנושא יצירת אקלים כיתתי מיטבי למורים בבית הספר לבאות בערד

לאחרונה העברנו תהליך פיתוח מקצועי בנושא בנושא יצירת אקלים כיתתי מיטבי למורים בבית הספר לבאות בערד. במהלך ההשתלמות ניתחנו את חשיבות האקלים המיטבי והצגנו כלים יישומיים לפיתוח מוטיבציה בקרב מורים ותלמידים, התמודדנו עם המאפיינים הייחודיים של
כל החדשות