חדשות

לאחרונה סיימנו תהליך התפתחות מקצועית בנושא פיתוח תפקודי לומד למורים בבית הספר יסודי ב' מג'אר

לאחרונה סיימנו תהליך התפתחות מקצועית בנושא פיתוח תפקודי לומד למורים בבית הספר יסודי ב' מג'אר. במהלך ההשתלמות עסקנו בששת תפקודי הלומד: תפקודים קוגניטיביים, תפקודים מטה קוגניטיביים, תפקודים חושיים, תפקודים בין

לאחרונה העברנו השתלמות בנושא פיתוח אסטרטגיות הוראה ומיומנויות למידה משמעותית למורים בבית הספר נצח ישראל בטבריה.

לאחרונה העברנו השתלמות בנושא פיתוח אסטרטגיות הוראה ומיומנויות למידה משמעותית למורים בבית הספר נצח ישראל בטבריה.   במהלך ההשתלמות עסקנו במיומנויות למידה, פיתוח ועידוד מוטיבציה בהלימה למאפייני הלומדים, בניית שיעור מיטבי, שאלות

לאחרונה העברנו יום פעילות בנושא "סודות הלמידה" במסגרת השתלמות של אגף שח"ר במחוז צפון של משרד החינוך

………………………………………………………………..  

לאחרונה סיימנו תהליך התפתחות מקצועית בנושא תפקודי לומד למורים בבית הספר צמח צדק בפתח תקווה.

לאחרונה סיימנו תהליך התפתחות מקצועית בנושא תפקודי לומד למורים בבית הספר צמח צדק בפתח תקווה. במהלך ההשתלמות עסקנו בששת תפקודי הלומד המרכזיים (קוגניטיבי, מטה קוגניטיבי, חושי תנועתי, בין אישי, תוך אישי והכוונה עצמית בלמידה

לאחרונה העברנו סדרת מפגשים בנושא "המנכ"ל של הכיתה" למורים בחט"ב אלזהראא בנצרת

לאחרונה העברנו סדרת מפגשים בנושא "המנכ"ל של הכיתה" למורים בחט"ב אלזהראא בנצרת.   במהלך המפגשים עסקנו באסטרטגיות הוראה, הנעת תלמידים, אסטרטגיות למידה (סביבת הלימוד הנכונה, זמני לימוד מיטביים, למידה מכשלונות, שחיקה והתמדה, המודל של סילברמן

לאחרונה העברנו תהליך התפתחות מקצועית, למורים בבית הספר "ישורון" בפרדס חנה – כרכור, בנושא פיתוח אסטרטגיות הוראה ומיומנויות למידה משמעותית.

לאחרונה העברנו תהליך התפתחות מקצועית, למורים בבית הספר "ישורון" בפרדס חנה – כרכור, בנושא פיתוח אסטרטגיות הוראה ומיומנויות למידה משמעותית. במהלך ההשתלמות עסקנו במיומנויות למידה, פיתוח ועידוד מוטיבציה בהלימה למאפייני הלומדים, בניית
כל החדשות