יוצאים מן הכלל

פיתוח הוראה דיפרנציאלית

לתת מענה לכל תלמיד בהתאם ליכולותיו, כישוריו וצרכיו, כחלק מהכיתה כולה

גם אצלכם זה קורה?

הכיתה גדולה ומגוון התלמידים כה רחב עד שקשה להגיע לכל התלמידים?

אתם מרגישים שלתת את אותו ההסבר, ואת אותה משימה לכל הכיתה זה לא עובד?

אתם מתכננים מערך שיעור מפורט ועשיר אבל בפועל לא מצליחים להעביר את רובו?

אין לכם יכולת להיענות בצורה מיטבית לצרכים הרגשיים של כל התלמידים בלמידה מרחוק או מקרוב?

אנחנו מציעים לבית הספר שלך,

תהליך התפתחות מקצועית מלא

הכולל מפגשים איכותיים ומיוחדים

המתמקדים בפיתוח הוראה דיפרנציאלית.

יוצאים מן הכלל - smiling-group-of-young-friends-having-fun-with-outstretched-arms

במהלך המפגשים נתמקד בנושאים הבאים:

הוראה דיפרנציאלית מבוססת על עבודה עם מגוון תלמידים המרכיבים ביחד כיתה והתאמת ההוראה בהתאם. תהליכי הפיתוח המקצועי שלנו עוסקים רבות בשונות ובהתאמת הלמידה וההוראה בהתאם ללומד והם מהווים יישום הלכה למעשה של הוראה דיפרנציאלית.

 • לדבר דיפרנציאלית באופן יוצא מן הכלל (מפגש סינכרוני):
  ששת עקרונות הפעולה של ההוראה הדיפרנציאלית מרחוק ומקרוב

 • אני יוצא מן הכלל (מפגש משולב):
  אבחון צרכים, חוזקות ורמות בכיתה וירטואלית; שיטות שונות לניהול דיפרנציאלי של הכיתה ההטרוגנית

 • התאמה יוצאת מן הכלל (מפגש סינכרוני):
  התאמת ההוראה לצרכי התלמיד בהקשרים של למידה; מתן ביטוי למכלול אישיותו של התלמיד בבית הספר ההיברידי

 • בחירה יוצאת מן הכלל (מפגש סינכרוני):
  שיטות למתן אוטונומיה ואפשרות בחירה לתלמיד; הקשר בין בחירה, מוטיבציה ואחריות

 • מרא”ה יוצאת מן הכלל (מפגש משולב):
  הנגשה דיפרנציאלית של תוכן הלימוד בהתאם לעקרונות מרא”ה: מעניין, רלוונטי, אותנטי, היברידי

 • לשחק זה יוצא מן הכלל (מפגש סינכרוני):
  הדגמת ההתאמה של תהליך הלמידה באמצעות הפיכת משחקים לדיפרנציאליים; שילוב משחקים בבית-הספר ההיברידי

 • תוצר יוצא מן הכלל (מפגש אסינכרוני):
  מיקוד תהליך הלמידה בתוצרים ובהערכתם והשפעתם המעצבת עבור התלמיד; היכרות עם שיטות להערכה חלופית ומעצבת

 • מחוון יוצא מן הכלל (מפגש אסינכרוני):
  התנסות בבניית מחוון

 • ניהול העבודה בקבוצות בכיתה ובזום באופן יוצא מן הכלל (מפגש סינכרוני):
  שיקולים בחלוקה לקבוצות הומוגניות והטרוגניות; סוגים שונים של עבודה בקבוצות; עקרונות יישומיים בעבודה בקבוצות

 • יש לך פוטנציאל יוצא מן הכלל (מפגש משולב):
  גישה דיפרנציאלית לבניית פרופיל מוטיבציוני אישי של כל תלמיד וכלים יישומיים להגברת המוטיבציה בהתאם לפרופיל הזה

 • בבתי ספר בהם ישנם מורים השייכים להסתדרות המורים ניתן לבחור שלושה מהמפגשים הנ”ל או להתבסס על ההצעה שלנו המופיעה מטה והכל במימון מלא של עמותת המורים.

יוצאים מן הכלל - cheerful-teenagers-with-backpacks-and-notebooks-on-white-background

במהלך תהליך הפיתוח המקצועי נקנה מגוון רחב של כלים מעשיים לפיתוח הוראה דיפרנציאלית והכל במימון מלא של משרד החינוך דרך מרכז הפסג”ה ומנהלת ההשתלמויות!

שימו לב

 • המפגשים מועברים בצורה מקוונת מלאה תוך שילוב מפגשים סינכרוניים ואסינכרוניים.

 • תהליך הפיתוח המקצועי מיועד להזמנה ע”י בית הספר לחדר המורים ולא למורים בודדים.

 • התהליך מוכר לגמול וכולל כתיבת עבודה וקבלת ציון.

 • ניתן להעביר את תהליך הפיתוח המקצועי (או חלק ממנו) גם במסגרת “גמישות פדגוגית”.

 • בבתי ספר בהם ישנם מורים השייכים להסתדרות המורים ניתן להעביר שלושה מפגשים מתוך תהליך הפיתוח המקצועי במימון מלא של עמותת המורים.

אנחנו מומחים באסטרטגיות הוראה ומיומנויות למידה ומנחים מאות השתלמויות מורים ומנהלים בעשרות מרכזי פסג``ה, מתי``א, רשתות חינוך, פיקוח ובתי ספר ברחבי הארץ.

צרו איתנו קשר ונשמח להעביר אצלכם בבית הספר את תהליך הפיתוח המקצועי

  *ההרשמה מצרפת אתכם גם לרשימות התפוצה שלנו דרכן אנחנו שולחים מדי פעם טיפים מקצועיים ומידע נוסף על הפעילויות שלנו. ניתן להסיר את ההרשמה בכל עת.